Elektronické zybezpečovací systémy                  gps naktivni

cleanline banner-01

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je jednou z nejrozšířenějších ochran proti vloupání do objektu a odcizení majetku. Je to skupina navzájem propojených technických prostředků, které jsou schopny velice spolehlivě rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost signalizovat několika způsoby dle přání majitele.

Tímto způsobem dokáže ochránit majetek, který může mít hodnotu až stonásobně vyšší než je pořizovací cena celého systému. Nesporným přínosem je také fakt, že některé pojišťovny poskytují na takto zabezpečené objekty vysoké slevy na pojištění domácnosti.

Komponenty

K sestavení každého systém zabezpečení majetku se používá výběru z následujících součástí:

Ústředna

ustrednaMozkem a základem celého systému je ústředna. Ta vyhodnocuje a zpracovává informace, které přicházejí od jednotlivých částí systému (PIR čidla, detektory rozbití skla, detektory výbušných plynů atd.). Po vyhodnocení přijaté informace rozhodne o spuštění poplachu (siréna) a upozorní majitele (mobilní telefon) či pověřené osoby o narušení objektu. Ovládání ústředny je řešeno digitální klávesnicí a je velice jednoduché.

Detektory, snímače

Základním principem každého detektoru či snímače je rozpoznat nežádoucí vliv na prostor nebo prostředí, které má monitorovat. Pokud dojde k výše popsané události, předá informaci ústředně, která ji vyhodnotí.

PIR detektor

pirdetektorJe schopen velice přesně rozpoznat lidské tělo v porovnání jeho teploty vůči pozadí. Tyto detektory se hodí ke střežení všech vnitřních prostorů, které jsou situovány ve standardním prostředí. Jsou vyvinuty PIR detektory, které jsou schopny střežit i ve venkovním prostředí. Těchto detektorů je na trhu velké množství a není problémem vybrat ten správný pro konkrétní prostor.

 

Snímač rozbití skla

snimac rozbiti sklaPoužívá se především k ochraně vitrín či velkých skleněných ploch. Pokud dojde k rozbití skla, pošle poplachovou informaci ústředně.

 

 

 

Magnetické kontakty

magnetUmisťují se na rámy oken, dveří nebo vrat. Jejich výhodou je, že pošlou poplachovou informaci již při pokusu o vniknutí do objektu. Stačí pootevřít okno či dveře a ústředna vyhlásí poplach.

 

Snímač úniku výbušných plynů

snimacvybusnychplynuSlouží k indikaci požárního poplachu při úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,…) ve dvou úrovních koncentrace. Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost, malé rozměry a napájení přímo ze sítě. Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky a vysílá též informaci radiovým signálem. Komunikuje s ústřednou. Bezdrátový dosah je až 50 m. Má výstupní relé pro ovládání např. elektrického ventilu přívodu plynu nebo externího hlásiče (světlo, siréna).

Optický hlásič kouře

hlasic koureTento detektor reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Poplachovou informaci čidlo také předává bezdrátově. Snímač provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. Funkci čidla lze ověřit stiskem testovacího tlačítka.

 

 

Siréna

sirena

Slouží k akustické indikaci napadení objektu. Při poplachu nejen houká, ale signalizuje i blikáním, což usnadňuje dohledání objektu v případě výjezdu bezpečnostní agentury.

 

 

 

Rozdělení systémů

Podle druhu použitých komponentů lze zabezpečovací systémy dělit na následující skupiny:

Drátové systémy

Jsou složeny z komponentů, které jsou propojeny mezi sebou kabely. Výhodou těchto systémů je nezávislost na nutnosti hlídat stav napájecích baterií v jednotlivých komponentech. Veškerá komunikace mezi ústřednou EZS a ostatními prvky je prováděna přes kabely. Tyto systémy jsou vhodné převážně do novostaveb, kdy instalace kabelů je prováděna již při stavbě.

Bezdrátové systémy

Jsou složeny z komponentů, které nevyžadují žádné propojovací kabely, komunikace mezi nimi je prováděna bezdrátově. Výhodou těchto systému je, že není nutno instalovat propojovací kabely a montáž je tak podstatně levnější. Pamatujte prosím na nutnost pravidelné výměny baterií v jednotlivých prvcích (cca 1× za 12 měsíců).

Hybridní systémy

Jsou kombinací drátových i bezdrátových komponentů. Tyto systémy jsou vhodné např. pro rozšíření stávajícího drátového systému bez nutnosti instalovat dodatečnou kabeláž.

 

 

jablotron1        parrot1 laser1    carnet1

V případě Vašeho zájmu o naše služby vyplňte následující.

Telefon:

Email: